maanantai 27. maaliskuuta 2017

Perinteinen vs. Ketterä


Käsittelemme palveluiden strateginen johtaminen-kurssillamme erilaisia kurssilla hyödynnettäviä työkaluja. Ajattelin avata näistä työkaluista blogissani yhtä hieman tarkemmin ja valitsin aiheeksi ketterän strategian. Ketterän strategian piirteitä voi kaivaa esiin hieman myös edellisessä postauksessani, jossa kerroin NÄKY-Vaikuttamisiltapäivän aiheista.. 

Ketterä strategia tarkoittaa yrityksen kykyä reagoida eteen tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se on yrityksen rohkeutta hypätä mukaan muutoksiin sekä kykyä selviytyä arvaamattomista yllätyksistä. Yritysten toimintaympäristöt sekä – tavat muuttuvat koko ajan, jonka vuoksi yritysten suunniteltu strategia muuttuu aina jollain tasolla toteutuneesta strategiasta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei perinteinen strategia enää riitä, vaan strategian täytyy olla ketterä. Ollakseen kilpailukykyinen, ketteryys on yritykselle välttämättömyys.

Perinteisen strategian sijaan yrityksen pitäisikin keskittyä strategisen ketteryyden maksimoimiseen. Tämä edellyttää, että yrityksen on luovuttava kontrollista, hyväksyttävä liiketoimintaan liittyvä epävarmuus sekä varmistaa yrityksen jatkuva kehitys ja uusiutuminen.  Perinteinen strategia on enemmänkin tarkka suunnitelma, johon liittyy asiakirjoja ja se perustuu analyyseihin ja muodollisuuksiin. Ketterä strategia sen sijaan perustuu vuoropuheluun, suunnitteluun sekä perustuu testaamiseen käytännössä. Ketteryys mahdollistaa kilpailijoiden ohittamisen, uusien markkinoiden luomisen sekä kilpailutavan uudistamista. Lukiessasi voit pohtia, onko strateginen ketteryys saanut jo paikkansa yrityksessänne? Nyt on sen aika!

NÄKY- Vaikuttamisiltapäivä


NÄKY-Vaikuttamisilta järjestettiin Hämeenlinnassa, HAMK:n tiloissa. Saimme LAMK:n opiskelijoina sekä ”Tulevaisuuden haltuunotto”- kurssin puitteissa osallistua tapahtumaan. Tapahtumassa pääsimme kuuntelemaan kahta puhujaa, jotka puhuivat paljon teemoista; ennakointi, innovointi, tulevaisuus sekä kommunikointi. Molemmat puhujat olivat selvästi alansa asiantuntijoita sekä puhuivat ajankohtaisista aiheista kuuntelijoiden mielenkiintoa herättämällä.


Tapahtumassa puhuivat Elina Hiltunen sekä ESA Digital Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen. Elina avasi puheessaan kolmea käsitettä, kolmea ”avainta tulevaisuuteen”; ennakointi, innovointi ja kommunikointi. Hiltunen avasi aihettaan kirjoittamansa teoksen” Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa?” kautta. Kirjan pääajatuksen voisi kiteyttää lauseeseen; Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme ennakoida tulevaisuutta. Ennakoinnin avain on pohtia useita eri vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, eri skenaarioita. Eri skenaarioista puhuttaessa nousee ilmaan seuraavia käsitteitä; megatrendit, trendit, heikot signaalit ja villit kortit. Nämä kaikki ovat skenaarioiden rakennuspalikoita, jotka auttavat yritystä ennakoinnissa. Usein työpaikoilla pohditaan kysymyksiä; ”Entä jos tästä trendistä tulisi tulevaisuudessa merkittävä? Miten se vaikuttaisi toimi-alaamme?” Yrityksessä voidaan myös luoda tulevaisuutta. Harmillisen usein yrityksessä kompastuskiveksi nousee esille kuitenkin esteitä uuden tekemiselle. Kliseitä tällaisia ovat ”Sitä on jo testattu” ” Liian kiire” ”Byrokratia” ”Ei se toimi” ”Ei sovi strategiaamme”. 
Rimpiläinen esitti yrityksissä yleisimmät 35 tapaa tappaa ideoita.

Molemmat puhujat nostivat puheissaan esille skenaarioajattelun. Yrityksessä tämä on edellytys kannattavan liiketoiminnan kannalta. Yritysten on tartuttava rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin sekä reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Yritysten on uskallettava miettiä myös mahdottomia ja ei-toivottuja vaihtoehtoja sekä tarkastella maailmaa lapsellisin uteliain silmin. Rimpiläinen muistuttaa, että ennakointi antaa mahdollisuuden villeimpienkin ideoiden heittämiseen, ennakointi on hauskaa! Sitä paitsi, riskejä ei voi välttää, mutta niihin voi varautua. 

Rimpiläinen antoi kuuntelijoille ohjeen ennakoinnin poluille: Älä pelkää ajatella eri vaihtoehtoja, leiki kuin lapsi, käytä joka viikko 15 minuuttia ennakointiin, tunnista hiljaisia signaaleja ja  nauti onnesta ja menestyksestä!